Hjørungavåg Pistolklubb

Hjørungavåg Pistolklubb er et sted for alle. Her spiller det liten rolle om du er nybegynner eller senior, velkommen er du uansett. Klubben har sterkt fokus på to svært viktige elementer når det kommer til skyting med pistol, og det er sikkerhet og skikkelig opplæring av skytterne. Klubbens aktiviteter handler om finpistol, grovpistol, revolver og militærpistol.

Vil du trene med klubben så foregår dette på skytebanen som ligger på Ulset. Her kan alle rekrutter trene på tirsdager fra klokken 18.00 til 20.00. Dersom du ikke har alt utstyr selv, kan du her låne både våpen, hørselvern og vernebriller. Dersom du har eget utstyr og er medlem, kan du i tillegg trene på lørdager mellom klokken 12.00 og 14.00.

Norgesfelt med Hjørungavåg Pistolklubb

I mai 2017 avholdt klubben et stort arrangement. Konkurransens het Norgesfelt, og stevnet gikk av stabelen med deltakere fra hele landet. Det var 24 stykker som stilte til start, og det ble konkurrert i flere ulike klasser som blant annet finfelt, grovfelt og revolverfelt. I tillegg sørget klubben for god mat til både deltakere og tilskuere. De tilstedeværende kunne nyte både vafler og betasuppe.

Norgesfelt er for øvrig et nytt konsept. Den samme løypen blir satt opp hos flere ulike pistolklubber rundt om i landet. Det er de samme skytetidene, avstandene og stillingene. Dermed kan du måle deg med skyttere fra hele landet.

Bakgrunn for konseptet Norgesfelt

I 2013 kom det opp et ønske om å få til en type cup for alle feltskyttere i Norge. Dette skulle arrangeres på den måten at skytterne kunne måle resultatene sine mot resultatene til de andre deltakerne. Mysen Pistollag kom med et opplegg og dermed var det hele i gang. Dette stevnet har den fordelen at det kan arrangeres både inne og ute på en bane som er 25 meter lang. Det er en fast mal for hvordan løypa skal se ut, men den skal enkelt sagt bestå av åtte standplasser. Fire hold har en målgruppe og fire av holdene har to målgrupper. Skytetiden for alle plassene er ti sekunder, noe som gir anledning til å bruke samme kommando og dermed trengs det ikke så mange funksjonærer for å kunne gjennomføre stevnet.

Det blir ført resultatlister for finfelt, grovfelt, militærfelt, revolverfelt, spesialpistol og spesialrevolver. Alle deltakere stiller i samme klasse, og det er de tre beste resultane som teller. De tre beste innen hvert felt vil få diplom.

Hjørungavåg

Hjørungavåg er ingen by men en bygd på Sunnmøre med nesten 1 000 innbyggere. I bygda finnes det flere minnesmerker over tiden da Håkon Jarl seiret over den danske hæren som kom for å invadere Norge. I Liavågen finnes det en flott bauta, Jarlebautaen. Selve nasjonalmonumentet befinner seg ved Overåsanden. For den som er interessert i virkelig gammel historie, kan vi fortelle at det her også finnes mange gravfunn fra virkelig gammel tid.

Bygda har også noe de kaller for Hjørungavåg-spelet. Det første som ble oppført het «Maktkamp ved Hjørungavåg» og det skjedde i 1986 ved nasjonalmonumentet. Da hadde det gått 1 000 år siden slaget som stod her. Spelet handler om Håkon Jarl og kampen mot den danske hæren samt tiden før og rett etter kampen. Spelet er laget slik at publikum også kan delta.