Norges Skytterforbund

 

Norges Skytterforbund, gjerne forkortet til NSF, er en interesseorganisasjon for skytesporten i landet vårt. Den er også et særforbund for skyting under Norges idrettsforbund samt både den olympiske og paralympiske komite.

Forbundet ble opprettet i 1946, da flere forbund ble slått sammen til en. Skyting er en internasjonal sport og dermed finnes det også flere internasjonale interesseorganisasjoner for sporten. NSF er knyttet til flere av disse, som blant annet International Shooting Sport Federation (ISSF), Den europeiske skytterkonføderasjon (ESC), Nordisk Skytter Region (NSR), FITASC og World Association PPC 1500 (WA1500).

Historie

Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug ble opprettet allerede i 1861, og viser at skytterne var tidlig ute med å organisere seg. I 1893 ble rifledelen av foreningen tatt ut og sammen med en annen organisasjon dannet de det som senere skulle bli til Det frivillige Skyttervesen.

Da vi skrev 19323 ble det stilt krav for de som ville delta i internasjonale mesterskap. De nasjonale forbundene måtte være medlem av Den internasjonale skytterunion for å kunne sende sine medlemmer til konkurranser utenlands. Siden Det frivillige skyttervesen hadde mer fokus på å forsvare landet, førte dette kravet til at en ny organisasjon ble opprettet i 1925. Den het Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion (NAIS). I 1946 ble NAIS slått sammen med miniatyrskytterforbundet, sportskytterforbundet og Skyteutvalget i Arbeidernes Idrettsforbund, og sammen dannet de det vi nå kjenner som Norges Skytterforbund.

I dag finnes de aller fleste av de disiplinene der det kan kjempes om internasjonale titler i NSF. Dette gjelder både innen pistol, rifle, leirdue og viltmål.

Organisering av NSF

Annet hvert år velges det et nytt styre i NSF. Dette skjer på det som kalles forbundstinget. Ved siden av styret har NSF også en administrasjon som består av fast ansatte. Frem til 2016 hadde foreningen en fagkomite per disiplin, pistol, rifle, leirdue og viltmål, men nå har det i stedet for kommet til tre komiteer som jobber på tvers.

Disipliner

De nasjonale pistolprogrammene er feltskyting, hurtigpistol, fripistol B og sprintluft. Pistoløvelsene til ISSF er som følger: 10 meter luftpistol, 25 meter pistol, 25 meter silhuettpistol, 25 meter grovpistol, 25 meter standardpistol og 50 meter pistol.

Skyting med hagle foregår på leirdue og øvelsen heter olympisk skeet. Hagleøvelsene til ISSF heter Trap, dobbeltrap og skeet.

ISSF har følgende øvelser med rifle: 10 meter luftrifle, 50 meter liggende, 50 meter match, 300 meter standardrifle, 300 meter liggende og 300 meter match.

Viltmåløvelsene til ISSF inkluderer 10 meter viltmål, 10 meter viltmål mixed, 50 meter viltmål og 50 meter viltmål mixed.

Andre skytterforbund i Norge

Det finnes også en rekke andre foreninger for skyteinteresserte mennesker i Norge. Mange av dem har også vært med riktig lenge, og fokuserer på en bestemt gren innen skytingen. Se bare her:

  • Det frivillige Skyttervesen
  • Dynamisk Sportsskyting Norge
  • Norges Benkeskytterforbund
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • Norges Metallsilhuettforbund
  • Norsk Svartkruttunion

 

Interesseorganisasjoner, både nasjonale og internasjonale, er viktige da de ivaretar både idretten og de som utøver den. Gjennom disse arrangeres det kurs, utvikles materiell, regler overvåkes og konkurranser og stevner arrangeres. Melder du deg inn i en klubb, så sjekk at den er organisert innunder en nasjonal interesseorganisasjon for da vet du at idretten din tas seriøst.