Sikkerhetskurs for pistolskyting

Dersom du ønsker å begynne med pistolskyting må du aller først gjennomgå et sikkerhetskurs, eller et nybegynnerkurs som mange også kaller det. Alle norske pistolklubber som er tilknyttet organisasjonen Norges Skytterforbund, er pålagt å avholde slike kurs for sine medlemmer. Det er så strengt at dersom du ikke tar dette kurset, eller kan fremlegge bevis på at du har gjennomgått lignende kurs, får du rett og slett ikke skyte i noen klubb.

Sikkerhetskurs

Kurset for nybegynnere tar for seg skyting med pistol. Det aller viktigste elementet under dette kurset er uten tvil sikkerheten. Dette er noen av punktene du gjennomgår på kurset:

  • Hvordan du skal opptre på skytebanen
  • Hvordan du skal behandle våpen på en sikker måte
  • Du lærer grunnleggende skyteteknikk
  • Du lærer om ulike skyteprogrammer
  • Du lærer om ulike våpentyper
  • Du lærer om gjeldende sikkerhetsbestemmelser
  • Du lærer skyteøvelser under ledelse
  • Du lærer om oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon
  • Du lærer om våpenpuss
  • Du lærer om ulike typer våpen og ammunisjon

Selve kurset tar hele tolv timer, og de fleste klubber fordeler dette over tre ganger. Mange klubber gir også sine nye medlemmer god oppfølging på skytebanen i tiden etter kurset. Alle som skal skyte med pistol trenger altså kurs, og gjennom et slikt kurs får du innsikt i både hvordan sporten driver og hvordan våpenet skal håndteres.

Nybegynnerperioden

Hos de fleste klubber er det slik at du først tar kurs og så er du inne i en nybegynner periode. Det er først når denne perioden er over at du søker om opptak i klubben som vanlig medlem. Den laveste alderen er normalt rundt 13 år, men det finnes visse unntak siden alle ungdommer har ulik grad av modenhetsgrad. For de som er under 13 år finnes muligheten til å skyte med luftvåpen. Dette gis det selvfølgelig også instruksjoner i.

Er du ansatt i politiet eller jobber i det militæret vil ikke kravet om sikkerhetskurs gjelde for deg. Gjennomført førstegangstjeneste, befalsutdannelse og lignende gir ikke fritak. Så her må det sikkerhetskurs til for å kunne drive med skytesporten.

Kurs utviklet av NSF

Det er Norges Skytterforbund som utvikler mange av de kursene som skyteklubbene landet over bruker når de skal lære opp sine nye medlemmer. De har også utviklet flere kurs, som blant annet gir innføring i ulike skytetekniske elementer. Noe som kan være bra for de som ønsker å utvikle seg og bli bedre som skytter.

Kursene til NSF er, som allerede nevnt over her, både teoretiske og praktiske og gir opplæring i de bestemmelsene som gjelder når man håndterer skytevåpen. Etter endt kurs må det avlegges en teoriprøve.

Dersom du har lyst til å begynne med skyting er det altså bare å ta kontakt med nærmeste klubb og høre når de arrangerer neste sikkerhetskurs. Ofte kan du sette deg på liste og så kontakter de deg når de skal i gang. Selve kursmateriellet kan du bestille hos NSF, så kan du lese deg opp før du starter på kurs. Med vel gjennomført kurs, blir du en sikker skytter til glede for deg selv og de du trener med.